'Kinderen leren sneller met tablets'

Leren met behulp van een tablet zorgt ervoor dat je beter scoort bij de Cito-toets. Dat blijkt uit twee onderzoeken naar tablets in de klas. Vooral rekenen en taal gaan vooruit.

Speciale programma's

Om te kijken of leren met een tablet goed werkt, deden 2500 kinderen mee aan de onderzoeken. Daaruit blijkt dat het goed werkt als je speciale programma's gebruikt. Het gaat om programma's die herkennen waar je goed in bent én waarin je juist beter moet worden. De programma's passen de oefeningen aan op wat jij kan. Daardoor leer je iets sneller.

De meeste scholen gebruiken geen tablets met zo'n leerprogramma, maar volgens de onderzoekers worden het er wel steeds meer. In groep 8 van basisschool De Kas in Gouda werken kinderen al twee jaar op deze manier:

'Kinderen leren sneller met tablets'

Gebruiken jullie tablets in de klas?

Deze stelling is gesloten