Nog steeds gevaar voor doorbreken van dam

In de Amerikaanse staat Californië kunnen zo'n 200.000 mensen niet naar huis, vanwege het gevaar voor overstromingen. Een grote dam in de buurt dreigde gisteren door te breken, waardoor de mensen plotseling moesten vluchten.

Afbrokkelen

Het heeft veel geregend in het gebied, waardoor het water achter de dam enorm is gestegen. De druk van al dat water was zo groot, dat er stukjes van de dam zijn afgebrokkeld.

Meer regen

Het gevaar is nog niet voorbij; de komende dagen wordt nog meer regen verwacht. Het is nog niet duidelijk hoe lang de mensen weg moeten blijven. De dam moet eerst worden gerepareerd.