Zeearenden maken veel jonkies

Het gaat goed met de zeearenden in ons land. Ze krijgen steeds meer jonkies, dus er komen steeds meer vogels bij.

Broeden

Zo'n 10 jaar geleden broedde het eerste paar in een natuurgebied in Flevoland. Vorig jaar waren dat al 8 paartjes. En nu zijn het er 12.

Rustig

Dat de zeearend het in Nederland steeds beter doet, komt volgens deskundigen doordat er genoeg grote en rustige gebieden voor de dieren zijn.