Zonne-race gestart: drie Nederlandse teams doen mee

In Australië is de Solar Challenge gestart. Een wedstrijd waarbij auto's op zonne-energie 3000 kilometer dwars door het land rijden.

Studenten

Dit jaar doen drie Nederlandse teams mee, uit Twente, Delft en Eindhoven. Het zijn studenten van technische universiteiten, die zelf hun auto hebben gebouwd.