Meer zeehonden en minder vogels in Waddenzee

Het gaat goed met de zeehonden in de Waddenzee, dat staat in een groot onderzoek. Helaas gaat het met veel andere dieren niet zo goed.

Vogels en vissen

Vooral broedvogels hebben het zwaar. Er zijn steeds vaker zijn overstromingen, waardoor hun nesten vol eieren wegdrijven. Ook hebben roofdieren het op hun jongen gemunt. Met veel vissoorten gaat het ook niet goed.

NOS

Zo'n honderd wetenschappers hebben onderzoek gedaan in de Waddenzee. Tijdens een grote vergadering gaan ze plannen bedenken voor het gebied. Hopelijk gaat het dan binnenkort beter met de vogels en vissen.