Bij crisissituaties voortaan altijd een gebarentolk

Bij grote nieuwsgebeurtenissen voortaan altijd een gebarentolk

Bij grote nieuwsgebeurtenissen is in Nederland voortaan altijd een gebarentolk te zien. Nu is dat nog niet zo, en veel doven en slechthorenden vinden dat erg vervelend. Ze snappen daardoor niet altijd wat er aan de hand is.

Dat gaat nu dus veranderen. Een vereniging die opkomt voor de rechten van doven en slechthorenden had het plan bedacht en de Nederlandse regering vindt het ook een goed idee.

In Nederland zijn ongeveer anderhalf miljoen mensen doof of slechthorend.