Nieuw plan: 'De lucht in Nederland moet schoner'

Gemeenten, provincies en ministers vinden dat de lucht in Nederland veel schoner moet worden. Om dat voor elkaar te krijgen, komen er allerlei nieuwe regels.

Volgens de minister voor Milieu en Wonen is het hard nodig.

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 kinderen astma heeft. Dat komt echt door luchtverontreiniging. En daar kunnen we dus echt wat aan doen.

minister Stientje van Veldhoven

De minister wil vooral maatregelen nemen die het verkeer en bouwprojecten in de grote steden schoner maken. In de steden zijn de problemen het grootst en wonen veel kinderen.

Ze wil strenger optreden tegen vervuilende auto's en bedrijven moeten machines gebruiken die minder vervuilende stoffen uitstoten.