Succes voor ooievaartellers: veel meer vogels geteld

Het afgelopen weekend zijn veel ooievaars geteld in ons land: bijna duizend. Dat zijn er ongeveer twee keer zoveel als bij de telling van vorig jaar.

Natuurorganisaties denken dat dat komt doordat de winter niet zo koud is. Ooievaars zijn trekvogels, maar met mooi weer kunnen ze ook hier blijven. Daarnaast zijn er op dit moment veel muizen in Nederland en dat is het belangrijkste voedsel voor de vogels.