Dit museum is nu ook leuk voor dove en blinde kinderen

Dit museum is nu ook leuk voor dove en blinde kinderen

Als je doof bent of niet goed kunt zien, is een bezoek aan een museum soms best lastig. In veel musea zijn geen speciale aanpassingen voor dove of blinde kinderen.

In Verzetsmuseum Junior in Amsterdam wilden ze daar iets aan doen: zij zijn het eerste museum in Nederland waar slechtziende en slechthorende kinderen zonder hulp kunnen rondlopen.

Speciale tour

Het museum heeft een speciale audiotour voor blinde kinderen, waarin wordt uitgelegd wat er in het museum staat en hoe je moet lopen. Voor dove kinderen zijn er tablets waarop meer informatie staat.

Kinderen die zelf doof of blind zijn mochten de nieuwe tour openen. Zij zijn er erg blij mee.

Dat voelt fijn, ik kan het nu goed volgen.
Li is doof en mocht de rondleiding met gebarentaal uitproberen