CITO Eindtoets

De eindtoets voor groep 8 gaat veranderen

De doorstroomtoets. Zo gaat de nieuwe toets heten die alle groep 8-leerlingen krijgen. Over 2 jaar gaat de verandering in. Leerlingen die nu in groep 6 of lager zitten, krijgen dus niet meer de eindtoets maar de doorstroomtoets in groep 8.

Kinderen maken de toets nadat ze hun schooladvies van hun juf of meester hebben gekregen. Dat is om kinderen meer gelijke kansen te geven, zegt onderwijsminister Dennis Wiersma.

Die toets krijg je voortaan in februari. Zodat je het advies en die toets sneller achter elkaar hebt. Dan kan je ook sneller zoeken naar een goede school.
onderwijsminister Dennis Wiersma

De toets is waarschijnlijk in februari. Als de score op de toets hoger is dan het advies van de leraar, dan moet de school opnieuw naar het advies kijken.

Aanmelden voor middelbare school

En er verandert nog iets: iedereen in groep 8 moet zich straks in dezelfde week gaan aanmelden voor de middelbare school: de laatste week van maart. Volgens de minister zorgt zo'n aanmeldweek ervoor dat iedereen evenveel kans maakt om toegelaten te worden op zijn of haar favoriete school.

Ook deze regel gaat pas over 2 jaar in. Voor iedereen die nu in groep 7 of 8 zit, verandert er dus niks.