Het is droog: dieren hebben hulp nodig om te overleven

Het is droog: dieren hebben hulp nodig om te overleven

Eindelijk viel er vandaag wat regen, maar voor de natuur is dat nog lang niet genoeg. Het is namelijk al lange tijd erg droog in Nederland. Veel dieren hebben daarom hulp nodig om te overleven.

Ook op de Veluwe is dat een probleem. Op veel plekken waar normaal water staat, is het nu droog. En dat is vervelend voor dieren die er anders drinken.

Normaal zitten hier kikkers, salamanders en zien we ook sporen van wilde zwijnen. Die komen hier om te drinken.
Ruben Vermeer, boswachter bij Natuurmonumenten

Om te voorkomen dat de dieren uitdrogen, worden ze een beetje geholpen. De waterplekken worden met enorme watertanks bijgevuld.

Betere oplossing

Fijn voor de dieren natuurlijk. Maar volgens de boswachter moet er een betere oplossing komen voor het droogte-probleem. Hij zou graag zien dat er grote water-opslagplaatsen worden aangelegd.

In de winter valt er veel meer regen. Al die regen zouden we dan kunnen opvangen in die water-opslagplaatsen.
Ruben Vermeer, boswachter bij Natuurmonumenten

Om het droogte-probleem voor nu op te lossen, zal het de komende twee maanden veel moeten regenen. De komende tijd zullen de waterpoelen nog regelmatig bijgevuld worden.