Deze bouwwerken beschermen Nederland tegen stijgend zeewater

Deze bouwwerken beschermen Nederland tegen stijgend zeewater

Stijgend zeewater is in veel landen een probleem. Vooral in landen die laag liggen, zoals Nederland. Daarom hebben we hier allerlei manieren bedacht om het water tegen te houden. En die hebben we hard nodig.

En we zijn daar behoorlijk goed geworden. Zo zijn in tientallen jaren tijd de Deltawerken gebouwd. Die enorme bouwwerken in vooral Zeeland en Zuid-Holland zijn onze belangrijkste bescherming in de strijd tegen het water.

Maar we hebben nog veel meer manieren om het water tegen te houden: waterkeringen, sluizen, dammen en dijken. In de video hierboven zie je er meer over.

De extra uitzending van het Jeugdjournaal over het klimaat

Andere video's uit de extra uitzending over het klimaat zie je in de linkjes hieronder.