Wat is de islam?

Wat betekent het nu precies om moslim te zijn? Dat is een hele moeilijke vraag om te beantwoorden want dat is voor iedereen anders. Wel is het zo dat voor iedere moslim vijf dingen heel belangrijk zijn. Ze worden geboden genoemd.

1. Geloofsbelijdenis

Geloofsbelijdenis betekent dat moslims moeten beloven dat ze in één God geloven, die noemen ze Allah. Hem moeten ze trouw zijn en volgens zijn regels moeten ze leven.

2. Het gebed

Bidden gebeurt 5 keer op een dag. Voor het bidden moet je helemaal schoon worden. Je moet je dus wassen. Dit heeft te maken met de gedachte dat God zelf puur en rein is. Wie dichtbij God wil zijn met zijn gedachten, moet dat ook zijn. Moslims bidden altijd in de richting van Mekka, de heilige stad waar Mohammed is geboren. Waar je bidt maakt niet uit, thuis of in de moskee.

3. Vasten

Moslims moeten een hele maand vasten. Dat betekent dat ze van zonsopgang tot zonsondergang niet eten, drinken, roken of vrijen met iemand. Die periode heet de Ramadan.

Moslims vasten om zuiver te worden van geest en zichzelf te leren beheersen. Door te vasten leer je bijvoorbeeld tegen honger en dorst te kunnen. Maar het is ook de bedoeling dat je leert niet agressief te zijn of wraak te willen nemen op iemand.

Aan het eind van de Ramadan is het feest: Suikerfeest. Met de hele familie eet iedereen lekkere dingen, vooral veel zoet en gebak. Vandaar dus de naam!

4. Verplichte aalmoezen

De rijken moeten de armen iets geven om ze te helpen. Dat kan bijvoorbeeld geld zijn. Dat worden aalmoezen genoemd. Door elkaar te helpen krijg je een band met elkaar. 5. Bedevaart naar Mekka

Volgens de Koran moet iedere Moslim die dat kan betalen zeker één keer in zijn leven naar Mekka, de heilige stad in het land Saudi-Arabië. Deze tocht heet een bedevaart ofwel 'Hadj'.

Ieder jaar bezoeken 2 miljoen Moslims Mekka. Dat doen zij allemaal op hetzelfde moment. De stad is dan overvol. Meer mensen kunnen er niet bij.

Andere regels

Naast de vijf geboden staan er in de koran nog een heleboel andere regels waar moslims zich aan moeten houden. Het moeilijke daarvan is dat de ene moslim die regels anders uitlegt dan de andere moslim. Een voorbeeld daarvan is de hoofddoek. Strenge moslims vinden dat vrouwen verplicht zijn een hoofddoek te dragen. Anderen zeggen juist dat dit helemaal niet in de Koran staat.