Kindermishandeling sneller aanpakken

Het duurt te lang voordat kinderen die worden mishandeld hulp krijgen. Dat vindt minister Opstelten die gaat over veiligheid. En dus wil hij een nieuwe wet invoeren.

De minister wil dat de politie, dokters en Jeugdzorg voortaan tegelijk onderzoek doen als ze denken dat een kind wordt mishandeld. Zo kunnen ouders die hun kind mishandelen sneller worden aangepakt. Nu gebeuren die onderzoeken nog na elkaar.

De minister wil dat ouders die mishandelen naast een straf ook verplicht opvoedlessen moeten krijgen.

Waarschijnlijk worden er ieder jaar bijna 120.000 kinderen in Nederland mishandeld. Het gaat dan niet alleen om slaan enzo, maar ook over uitschelden en beledigen.