Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Groot onderzoek naar kindermisbruik

Kinderen die niet thuis bij hun ouders kunnen wonen, worden al tientallen jaren niet goed beschermd. Dat is de conclusie van een groot en belangrijk onderzoek, dat meer dan twee jaar duurde.

Jeugdzorg

Het onderzoek ging over seksueel misbruik bij kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen. Ze wonen bijvoorbeeld bij een pleeggezin of in een kindertehuis en zitten daar meestal omdat er thuis helemaal niet goed voor hen werd gezorgd. Jeugdzorg zoekt dan een betere, veilige plek voor de kinderen. Maar op die plekken gaat het toch vaak fout. Dat is volgens de onderzoekers een hele slechte zaak, waar snel iets aan moet veranderen.

Slachtoffer

Kinderen die in opvangtehuizen wonen melden 2,5 keer vaker dat ze slachtoffer zijn van seksueel misbruik dan kinderen die bij hun ouders wonen. In de meeste gevallen worden ze misbruikt door leeftijdsgenoten. De belangrijkste conclusie is dat de overheid soms wist dat seksueel misbruik bij deze kinderen voorkwam, maar te weinig heeft gedaan om het te stoppen. Politici en andere deskundigen gaan nu met elkaar praten over oplossingen voor dit probleem.

Praten

Gelukkig komt zoiets ergs als seksueel misbruik maar heel weinig voor. Verreweg de meeste kinderen in Nederland maken nooit zoiets naars mee. Als het wel gebeurt durven kinderen er vaak niet over te praten. Volgens deskundigen moeten kinderen dat juist wel doen. Je moet er bijvoorbeeld over praten met iemand die je vertrouwt of bellen met de Kindertelefoon.

19
Reageer op het nieuws over het onderzoek naar seksueel misbruik.
Favoriet maken