JINT vergetenkind

'Ik kan niet meer thuis wonen'

Jamie (12) woont in een pleeggezin. Zijn moeder kan niet meer voor hem zorgen. Bij het pleeggezin gaat het goed met Jamie. Hij heeft veel vrienden en ook op school gaat het lekker.

Jamie hoopt dat mensen een beter beeld krijgen van pleegkinderen. Nu zijn er nog veel vooroordelen. Daarom maakte hij een film hierover.

Deze week werd speciaal aandacht gevraagd voor kinderen die in een tehuis, een pleeggezin of een opvangcentrum wonen.