Als enige doof in de klas, dat is best lastig

Hoe is het om doof te zijn op school?

Max van 10 is doof. Hij zit op een gewone school, waar de meeste kinderen wel kunnen horen. Dat is soms best lastig. Want hoewel er bij elke les een gebarentolk is, kan hij sommige dingen niet goed volgen.

Als er iets grappigs wordt verteld, dan gaat iedereen lachen, maar dan snap ik het zelf niet.
Max

Steeds meer slechthorende en dove kinderen gaan naar gewone scholen. Daar zitten ze dus tussen de horende kinderen.

Volgens deskundigen zou het goed zijn als meer kinderen gebarentaal leren. Dat is belangrijk omdat horende en dove of slechthorende kinderen dan beter met elkaar in contact kunnen komen.

Op de school van Max wordt al veel rekening gehouden met slechthorende kinderen. In ongeveer de helft van de klassen is een gebarentolk in de klas. Sommige klasgenoten kunnen ook al een beetje gebarentaal. Hij hoopt dat nog meer kinderen gebarentaal leren, zodat ze elkaar makkelijker begrijpen.

Zou jij gebarentaal willen leren?

Deze stelling is gesloten