Boem! Deel van fabriek met ontploffing opgeruimd

Boem! Deel van fabriek met ontploffing opgeruimd

In Engeland zijn drie enorme torens opgeblazen. Ze hoorden bij een elektriciteits-centrale, maar werden niet meer gebruikt. Met explosieven konden de enorme torens het snelst worden opgeruimd.