Uitgezocht: Het mysterie van de verdwenen zeehonden

Onderzoekers staan voor een raadsel: er verdwijnen duizenden zeehonden per jaar. Voor zover bekend trekken ze niet naar andere gebieden en gaan ze ook niet dood.

Ze verdwijnen gewoon. Het is een groot mysterie.
Sophie Brasseur - zeebioloog

Bekijk in de nieuwe Uitgezocht hoe Benjamin dit mysterie probeert op te lossen.

Het mysterie van de verdwenen zeehonden | UITGEZOCHT #38

Onderzoekers in Nederland, Duitsland en Denemarken tellen ieder jaar het aantal zeehonden in hun waddengebieden. Dat doen ze al tientallen jaren door er met een vliegtuig overheen te vliegen en foto's te maken.

Bijna uitgestorven

Zestig jaar geleden kwam er in Nederland bijna geen zeehond meer voor. Er zwommen er amper duizend rond. Toen het jagen op de dieren verboden werd en het water minder vervuild was ging het ieder jaar iets beter.

Er kwamen er steeds meer bij tot het jaar 2012. Vanaf dat jaar ziet zeebioloog Sophie Brasseur dat er geen dieren meer bijkomen. "Dat is raar, want er worden per jaar wel duizenden pups geboren. Genoeg om het totale aantal zeehonden te laten stijgen."

Zendertjes

Om erachter te komen wat er aan de hand is, is meer onderzoek nodig. Sophie en haar collega's willen zeehonden zendertjes geven en ze op andere manieren volgen. Ze denken dat het iets te maken heeft met de drukte in de kustgebieden. Zo zou de aanleg van windmolenparken, scheepvaart en minder vis ermee te maken kunnen hebben.